Kulta sijoituskohteena

Kultaan sijoittaminenViime vuosien maailmantaloudellisten myllerrysten kuten USA:n asuntolainakriisin ja EU:n velkakriisin ansiosta on kullan hinta noussut voimakkaasti. Kulta sijoituskohteena onkin yhä useamman mielenkiinnon kohteena. Nykyään kulta sijoituskohteena on helposti ostettavissa ja säilytettävissä. Kulta sijoituskohteena on Suomessa arvonlisäverotonta. Se jota kulta sijoituskohteena kiinnostaa, on kuitenkin syytä tutustua kultaan tarkemmin, erityisesti niihin syihin miksi kultaan sijoitetaan ja miksi kullan hinta on viime vuosina noussut.

 

 

Miksi kultaan sijoitetaan?

Kulta sijoituskohteena on suosittu, koska sitä on helppo ostaa ja säilyttää, ja sen katsotaan säilyttävän arvonsa epävakaissa oloissa, kuten pörssiromahdusten ja suurinflaation aikana. Viime vuosina koettu talouskriisien sarja on nostanut kullan hintaa merkittävästi. Viime vuosien kullan hintakehitys onkin tulosta mm. USA:n asuntolainakriisistä ja EU-maiden velkakriisistä. Karkeasti yleistäen voidaankin sanoa että pörssikurssien laskiessa nousee kullan hinta.

 

Miten kullan hinta määräytyy?

Kullan perushinta ja täten kullan hintakehitys määräytyvät maailmanmarkkinoiden mukaan. Maailmanmarkkinoilla kullan perusyksikkö on ns. troy-unssi, joka on 31,10 grammaa. Kullan maailmanmarkkinahinta määritellään yhdelle troy-unssille kultaa, jonka puhtaus on 99,98 prosenttia. Kultaa ostetaan ja myydään kansainvälisillä markkinoilla vilkkaasti, ja sillä on myös oma valuuttakoodinsa XAU, vaikka kultaa ei enää käytetä maksuvälineenä. Kulta sijoituskohteena määrittelee nykyään kullan maailmanmarkkinahinnan, vaikka esimerkiksi kullan kysyntä koruteollisuudessa on sijoituskysyntää suurempi.

 

Missä muodossa kultaan sijoitetaan?

Kulta sijoituskohteena voi tarkoittaa sekä fyysistä kultaa, että osuuksia kultaan sijoittavissa rahastoissa. Fyysinen kulta sijoituskohteena on yleensä kultaharkon tai kultakolikoiden muodossa, ja sitä on kenen tahansa helppo ostaa. Harkkoina myytävän sijoituskullan puhtaus on aina vähintään 995 promillea ja kolikoina myytävän sijoituskullan puhtaus vähintään 900 promillea. Koska kulta on hyvin painavaa metallia, voi hinnaltaan hyvinkin arvokasta kultamäärää säilyttää pienessä tilassa. Esimerkiksi litran vetoiseen astiaan mahtuu 19,3 kiloa puhdasta kultaa. Kun kullan ns. troy-unssihinta oli juhannuksen 2012 alla 1 300 euroa, oli tällaisen kullan arvo yli 800 000 euroa. Toinen vaihtoehto on ostaa osuuksia kultaan sijoittavista rahastoista. Tällaiseen toimintaan vaaditaan arvo-osuustili, jollaisen voit avata vaikkapa omaan pankkiisi.

 

Mitä kulta sijoituskohteena tuottaa?

Kulta sijoituskohteena tuottaa ainoastaan silloin, kun sitä myy voitolla, eli kalliimmalla kuin mitä sen on ostanut, vähennettynä kultakaupan kuluilla ja palkkioilla. Pelkkä kullan omistaminen ei tuota mitään, sillä kulta ei maksa korkoa eikä osinkoja. Mikäli fyysistä kultaa säilyttää pankin tallelokerossa, on tallelokerosta yleensä maksettavaa vuokraa pankille. Mikäli omistaa osuuden kultaan sijoittavasta rahastosta, on sijoittajan maksettava sille säännöllistä hallinnointipalkkiota. Suurin syy kullan jatkuvaan hinnannousuun onkin oletus siitä, että tämä hinnannousu jatkuu. Kullan hinta kuitenkin heittelee voimakkaasti lyhyelläkin aikavälillä, riippuen sijoittajien luottamuksesta maailmantalouteen. Mikäli sijoittajat alkavat taas luottaa vaikkapa pörssiosakkeisiin, myyvät he kultansa pois niitä ostaakseen, ja kullan hinta laskee.

 

Kannattaako minun sijoittaa kultaan ja miten?

Kullan hinta on noussut voimakkaasti viime vuosina, mutta ei ole vielä rikkonut kaikkien aikojen ennätystä. Yksittäisen sijoittajan onkin ensin pohdittava, millaiseen talouskehitykseen itse uskoo. Mikäli uskoo vaikkapa eurokriisin kärjistyvän entisestään, tai jopa euron hajoavan, tulee kullan hinta todennäköisesti edelleen nousemaan. Tällöin kullan ostaminen kannattaisi pitkäaikaisena sijoituksena. Mikäli uskoo tällaisiin systeemitason ongelmiin, joihin voi liittyä myös vakavia vaikeuksia pankkijärjestelmissä, kannattaa ostaa fyysistä sijoituskultaa, koska se on konkreettisesti omistuksessasi. Vaikka pankki, jonka tallelokerossa pidät kultaa, tekisi vararikon, on sen kuitenkin luovutettava tallelokeron sisältö Sinulle. Kultarahastoihin sijoittaminen taas sopii niille jotka uskovat euroalueen ja muun maailmantalouden ennen pitkää selviämään ongelmistaan, mutta jotka haluavat hyötyä kullan hinnan lyhytaikaisista heilahteluista. Tällaiseen lyhyen tähtäimen sijoituspolitiikkaan sopii nopea ja vaivaton kaupankäynti sähköisillä rahasto-osuuksilla parhaiten.

Arvostelut, kommentit ja kokemukset

Skeptikko
Kuluneen vuoden 2013 liki 30% hinnan pudotus on kullalle jyrkin yli kolmeen vuosikymmeneen. Miksei tästä kerrota täällä mitään?

Lisää kommentti

Mikä on Englannin pääkaupunki?


Tuloksia ladataan...