Kullan hinta

Harva on nykypäivänä välttynyt kuulemasta kullan hinnasta ja kultaesineiden arvosta. Jo vuosikausia jatkuneet maailmantalouden myllerrykset ovat kohottaneet kullan kysyntää ja sitä myöten myös hintaa ennätyslukemiin, koska kultaa pidetään sijoittajien parissa perinteisesti ”turvasatamana.” Voimakas kullan hintakehitys on johtanyt siihen, että uusia kultaa kuluttajilta ostavia yrityksiä on aloitanut alalla. Kuluttajan, joka harkitsee kultaesineidensä myymistä, on kuitenkin syytä perehtyä tarkemmin siihen, mitä termillä ”kullan hinta” itse asiassa tarkoitetaan, ja miten kullan arvo ja hinta muodostuu. Sekä siihen mistä paikasta kullasta maksetaan paras hinta.

 

 

 

 

 

 

Miten kullan hinta määräytyy?

Kullan perushinta ja täten kullan hintakehitys määräytyvät kullan maailmanmarkkinoiden mukaan. Talousuutisissa mainittu kullan hinta on juuri tämä hinta. Maailmanmarkkinoilla kullan perusyksikkö on ns. troy-unssi, joka on 31,10 grammaa. Kullan maailmanmarkkinahinta määritellään yhdelle troy-unssille kultaa, jonka puhtaus on 99,98 prosenttia. Kultaa ostetaan ja myydään kansainvälisillä markkinoilla vilkkaasti, ja sillä on myös oma valuuttakoodinsa XAU, vaikka kultaa ei enää käytetä maksuvälineenä. Kuitenkin kullan ja rahan yhteinen historia on pitkä, ja kulta onkin eräs maailman vaihdetuimmista ”valuutoista” Yhdysvaltain dollarin, euron ja japanin jenin ohella.

 

Kullan puhtaus

KullanhintaMaailmanmarkkinahinnan ohella toinen tärkeä tekijä, josta kullan hinta muodostuu, on sen puhtaus. Koska kulta on puhtaana varsin pehmeää metallia, on siihen usein sekoitettu esimerkiksi kuparia tai hopeaa. Eri metallisekoituksilla voidaan kullasta tehdä erivärisiä seoksia. Valkokullassa on nikkeliä tai palladiumia, punakullassa kuparia, ja viherkullassa lähinnä hopeaa. Yleensä kultaesineissä on leima, joka kertoo niiden kultapitoisuuden. Suomalaisissa kultaesineissä on leimoissa kultapitoisuudet merkitty promilleina. Suomalaisista kultaleimoista voivat löytyä promilleluvut 375, 585, 750, 916 ja 999. Nämä vastaavat 9, 14, 18, 22 ja 24 karaattia. Kullasta puhuttaessa karaatti siis tarkoittaa puhtautta, eikä painoa kuten jalokivien suhteen. Mitä korkeampi on tämä promille tai karaattiluku, sitä puhtaampaa on kulta. Mitä puhtaampaa kultaa on esineeseen käytetty, sitä korkeampi on kullan hinta. Puhtaan ja vähemmän puhtaan kullan hinta voi poiketa huomattavasti. Esimerkiksi 24 karaatin kullasta voivat kultaa ostavat yritykset maksaa jopa 40 euroa grammalta, kun taas vähiten puhtaasta kullasta voidaan maksaa vain 4 euroa grammalta. Harkkoina myytävän sijoituskullan puhtaus on aina vähintään 995 promillea ja kolikoina myytävän sijoituskullan puhtaus vähintään 900 promillea.

 

Miten arvioida hallussani olevan kullan hinta?

Useimpien kultaa ostavien yritysten nettisivuilla kerrotaan päivittäin mihin hintaan he eri puhtausasteen kultaa ostavat. Yleensä nämä hinnat on kerrottu grammoissa eri karaattiluvuista. Kultaesineessä oleva leima kertoo kullan puhtauden. Kulta on metallina hyvin painavaa, melkein kaksi kertaa painavampaa kuin lyijy. Näin pienikin kultaesine voi olla odotettua arvokkaampi. Kultaesineet voi itsekin punnita vaikka kirjevaa’alla tai muulla tarkalla vaa’alla joka kertoo painon vähintään gramman tarkkuudella. On kuitenkin huomattava, että kullan ostajat maksavat kultaesineistä oman arvionsa perusteella. Näin ollen heidän maksamansa kullan hinta ei ole välttämättä niin korkea kun itse oletat. Jos hallussasi on taidokkaita tai hyvin vanhoja kultakoruja, tai koruja joilla on yhteyksiä tunnettuihin historian henkilöihin, kultakelloja tai vanhoja kultarahoja, voi niiden arvo olla paljon suurempi kuin pelkkä kullan hinta. Sellaisia kannattaa näyttää vaikkapa kultasepälle tai antiikkikauppiaalle. Mikäli hallussasi on sijoituskullaksi lyötyjä kultakolikoita tai harkkoja, on niiden arvo vain 24 karaatin kullan hinta. Samoin ns. romukullan eli rikkinäisten kultakorujen, kultahampaiden tai hammaspaikkojen arvo on vain pelkkä kullan hinta.

 

Kullan hintakehitys

Kullan hinnan nousu viime vuosien aikana on tuskin keneltäkään jäänyt huomaamatta. Tästä on suurin ansio kultaa ostavilla yrityksillä, jotka houkuttelevat kuluttajia myymään ylimääräiset korunsa, ja toisaalta houkuttelevat sijoittajia ostamaan kultaa epävakaassa taloustilanteessa. Kultaan sijoittamista tai kultaesineidensä myymistä harkitsevien onkin syytä tutustua tarkemmin kullan hintakehitykseen ennen osto- tai myyntipäätöksen tekemistä.

 

Kullan maailmanmarkkinahinta

Kullan maailmanmarkkinahintaKullan hinta muodostuu sen kysynnästä ja tarjonnasta. Maailmanmarkkinoilla kullan hinta noteerataan samoin kuin valuuttojenkin hinta. Talousuutisissa mainittu kullan hinta on juuri tämä hinta. Maailmanmarkkinoilla kullan perusyksikkö on ns. troy-unssi, joka on hieman yli 31 grammaa. Kullan maailmanmarkkinahinta määritellään yhdelle troy-unssille kultaa, jonka puhtaus on 99,98 prosenttia. Kultaa pidetään eräänlaisena ”maailmanvaluuttana,” jota ostetaan ja myydään vilkkaasti Yhdysvaltain dollarin, euron ja jenin ohella. Kullalla on jopa oma valuuttakoodi XAU. Näin ollen kullan maailmanmarkkinahinnan voi helposti tarkistaa internetistä useistakin eri lähteistä. Kultaa ostetaan ja myydään sijoitusmielessä, sekä myös mm. elektroniikkateollisuudessa käytettäväksi. Kulta on helposti muotoiltavaa eikä se ruostu. Kulta johtaa hyvin sähköä, ja nämä ominaisuudet ovatkin elektroniikkateollisuudessa hyvin arvokkaita.

 

Mistä tekijöistä kullan hintakehitys riippuu?

Koruteollisuus on edelleen merkittävin kullan loppukäyttäjä maailmassa. Koruteollisuus käyttää noin 69 prosenttia kaikesta maailman kullasta. Kullan sähkönjohtavuuden, muotoiltavuuden ja ruostumattomuuden ansiosta on sillä paljon käyttöä teollisuudessa. Teollisuus ostaakin noin 12 prosenttia maailman kullasta. Sijoitustoiminta muodostaa noin 29 prosenttia kullan kysynnästä, ja sijoittajien toimet kultamarkkinoilla määräävätkin kullan maailmanmarkkinahinnan pitkälti. Niinpä kullan hintakehitys viime vuosina onkin pitkälti johtunut sijoittajista. Lisäksi sijoittajien osuus maailman kultamarkkinoista on kasvussa, koska laskusuhdanteen vuoksi on koru- ja muun teollisuuden kysyntä laskenut. Lisäksi eri maiden keskuspankit ovat viime vuosina myyneet kultavarantojaan.

 

Miksi sijoittajat ostavat kultaa?

Kulta on suosittu sijoituskohteena, koska sitä on helppo ostaa ja säilyttää, ja sen katsotaan säilyttävän arvonsa epävakaissa oloissa, kuten pörssiromahdusten ja suurinflaation aikana. Viime vuosina koettu talouskriisien sarja on nostanut kullan hintaa merkittävästi. Viime vuosien kullan hintakehitys onkin tulosta mm. USA:n asuntolainakriisistä ja EU-maiden velkakriisistä. Karkeasti yleistäen voidaankin sanoa että pörssikurssien laskiessa nousee kullan hinta.

 

Kannattaako kultaa ostaa tai myydä juuri nyt?

Yksi troy-unssi kultaa maksoi marraskuussa 2007 noin 500 euroa. Kesällä 2012, markkinoiden taas huolestuttua euroalueen kriisistä, on troy-unssin hinta noussut yli 1.300 euron. Kullan kaikkien aikojen hintahuippu taas koettiin vuonna 1980, jolloin maailmantalouteen loivat epävarmuutta mm. öljyn hinnan uusi nousu sekä kylmän sodan kiihtyminen. Mikäli kullan troy-unssihinta nousee yli 1.600 euron, ollaan jo lähellä ennätystasoa. Kullan hintakehitys tulevaisuudessa riippuu pitkälti maailmantalouden epävakaudesta. Mikäli eurokriisi kärjistyy entisestään, tulee kullan hinta todennäköisesti nousemaan edelleen. Mikäli taas eurokriisiin onnistutaan luomaan pysyvältä vaikuttava ratkaisu, on todennäköistä että kullan hinta kääntyy laskuun. Niinpä kullan hintakehitys onkin näinä päivinä pitkälti riippuvainen euroalueen tilanteen kehityksestä, sekä myös muun maailman talouskehityksestä. Paljoon rahaa kultaan sijoittavalle ovat nämä pohdinnat merkityksellisempiä kuin muutaman kymmenen gramman painoisen kultaesineen myyjälle.

 

Mistä muista seikoista kullan arvo riippuu?

Kultaesineidensä myyntiä harkitsevan kuluttajan on muistettava, että niiden arvo riippuu lisäksi niissä käytetyn kullan puhtaudesta. Kullan puhtaus ilmoitetaan karaateissa (puhdas kulta on 24 karaattia) tai promilleina (999 promillea vastaa 24 karaattia). Mitä puhtaampaa kulta on, sitä arvokkaampaa se on. Eli mitä korkeampi on kullan karaatti- tai promilleluku, sitä enemmän rahaa kullan myynti tuottaa. Puhtaimman ja vähiten puhtaimman korukullan ostohinnat poikkeavat toisistaan huomattavasti. Viime aikoina 24 karaatin kullasta ovat kultaa ostavat yritykset maksaneet jopa 40 euroa grammalta, kun taas alimman puhtausasteen kullasta on samaan aikaan maksettu vain 4 euroa grammalta. Kullan puhtauden laskiessa myös sen arvo laskee. Itse metallin arvon lisäksi kultaesineillä voi olla muutakin arvoa, riippuen siitä ovatko ne koruja, kelloja, rahoja tai muita esineitä.

 

Kulta rahaksi vertailu

Kullan korkea maailmanmarkkinahinta on synnyttänyt Suomeenkin suuren joukon yrityksiä, jotka mainostavat ahkerasti ostavansa kultaa yksityishenkilöltä. Kultaesineidensä myyntiä harkitsevien on kuitenkin syytä tehdä kunnon kulta rahaksi vertailu eri yritysten välillä parhaan hinnan saadakseen!

 

Millaisia kultaesineitä voin myydä?

Kaikki kultaa ostavat yritykset kertovat olevansa kiinnostuneita melko lailla samoista esineistä: kultakorut, kultaiset koriste-esineet sekä kultahampaat kelpaavat heille. Useimmat yritykset ostavat vähintään 8 karaatin kultaa. Kullan puhtaus on yleensä merkitty esineeseen joko karaatein tai promillein. Suomalaisten kultaesineiden puhtaus on yleensä 375, 585, 750, 916 tai 999 promillea. Nämä vastaavat 9, 14, 18, 22 ja 24 karaattia. Mikäli olet vähänkin epävarma siitä onko kultaesineesi myytävissä, kannattaa ottaa yhteyttä ostajan asiakaspalveluun. Näin säästyt tarpeettomalta vaivalta ja palautuskuluilta. Kunnon kulta rahaksi vertailu ottaa selvää myös näistä asioista.

 

Miten paljon rahaa saan kultaesineistäni?

Kullasta maksettava hinta perustuu puhtaan kullan maailmanmarkkinahintaan, joka määritellään maailman metallipörsseissä. Yleensä suomalaiset kultakauppiaat käyttävät Lontoon metallipörssin (LME) hintoja. On muistettava, että kullan maailmanmarkkinahinta on se hinta, jonka maksaa yksi ns. troy-unssi puhdasta kultaa. Troy-unssi on 31,10 grammaa. Kultaa ostavat yritykset taas yleensä ilmoittavat grammahinnan, jolla kultaa ostavat. Tämä hinta on siis noin 1/31 troy-unssin hinnasta. Siitä on lisäksi luonnollisesti vähennetty kultaa ostavan yrityksen kulut ja voitto (jota joskus kutsutaan myös preemioksi). Mitä vähemmän puhdasta kulta on, sitä alhaisempi hinta siitä maksetaan. Monissa kultaesineissä käytetty kulta ei ole puhtainta eli 24 karaatin (999 promillen) kultaa, koska puhdas kulta on varsin pehmeää metallia ja näin taipuu helposti. Useat kultaa ostavat yritykset kertovat nettisivuillaan mitä he maksavat minkin puhtausasteen kullasta grammalta. On muistettava, että nämä hinnat sisältävät kullan ostajan katteen, ja ne päivitetään usein kerran tai kaksi päivässä, riippuen maailmanmarkkinahintojen kehityksestä. Niinpä sinä päivänä kun kultaa ostava yritys vastaanottaa kultaesineesi, voi hinta olla jo eri. Kulta rahaksi vertailu on näiden ostohintojen suhteen erittäin tärkeä! Kulta rahaksi vertailu paljastaakin usein, että alalla toimivien yritysten kustannukset ja voitto-odotukset poikkeavat varsin paljon toisistaan. On esimerkiksi luonnollista että kultaa ostavalla yrityksellä, jolla on kiinteitä toimipisteitä, on suuremmat kulut kuin pelkästään netissä toimivalla yrityksellä.

Arvostelut, kommentit ja kokemukset

Ilkka4
Etsittävät tiedot löytyvät tekstiä lukemalla. Kiitokset sivuston olemassa olosta.

Lisää kommentti

Kirjoita numeroina kaksisataa neljäkymmentä kolme?


Tuloksia ladataan...